תיכף ממריאים...

כעת אנחנו מחממים מנועים...עוד מעט עולים לאוויר :-)